Artikel Voorspellen met Oracle BI - Koffiedik kijken Artikel Voorspellen met Oracle BI - Koffiedik kijken
jd-edwards-future

Voorspellen met Oracle BI – Koffiedik kijken

Logo candran analytics

Alles te weten komen over BI & Analytics?

Cadran-analytics.nl is hier dé plek voor. Ontdek de mogelijkheden van Business Intelligence & Analytics tools om waardevolle inzichten te krijgen in uw data.

Oracle BI – Overpeinzingen (9) – Cadran publiceert een reeks artikelen over het gedachtegoed rondom Oracle Business Intelligence in combinatie met Oracle JD Edwards. In deze artikelen komen diverse overwegingen en overpeinzingen aan bod, die behulpzaam kunnen zijn in het maken van de juiste beslissingen bij de implementatie en toepassing van beide systemen. In het vorige artikel is ingegaan op de ontwikkelingscyclus en volwassenheidsstappen en de rapportagemogelijkheden in JD Edwards die hierbij horen. In dit artikel wordt nog een stapje verder gegaan en kijken we naar de mogelijkheden voor het voorspellen van de toekomst.

Oracle BIEE toepassingen

Oracle Business Intelligence stelt u in staat om sterke verbeteringen in de organisatie te bewerkstelligen in zowel de kwaliteit van data (stamgegevens en transactiedata) als in de processen. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau bieden analyses, grafieken en KPI´s de juiste stuurinformatie om de organisatorische, administratieve en operationele processen te verbeteren.

Eerder hebben we gezien dat een KPI (Key Performance Indicator) een sterk instrument is om Oracle BI te laten helpen bij het signaleren van situaties waarop bijgestuurd en ingegrepen moet worden. Hiertoe voorzien we feiten of meetwaardes van waarderingen of doelen, zodat Oracle BI ze kan beoordelen. Een voorbeeld hiervan is ziekteverzuim. Als dit bijvoorbeeld 4% is, dan is dit slechts een gegeven. Geven we hier het oordeel “te hoog” aan, dan kan Oracle BI dit signaleren en helpen sturen.

In Oracle BI zelf is op basis van de broninformatie op allerlei manieren uitstekend in de tijd vooruit te kijken. Wanneer in dashboards en analyses slim trends worden opgezet, kan hiermee een inschatting van toekomstige ontwikkelingen worden gedaan. Een praktijkvoorbeeld hiervan is een analyse, waarbij van de top 50 klanten de afzet van vorig jaar wordt gebruikt om te bepalen of de klant dit jaar meer of minder zal gaan afnemen. Dit kan door een eenvoudige lineaire progressie de verwachte afzet van dit jaar te extrapoleren. De formule die hieraan ten grondslag ligt, kan echter zo complex worden gemaakt, als denkbaar is.
Met informatie uit Sales Forecasting van JD Edwards ontsluit zich een nog groter scala van mogelijkheden voor een beeld in de toekomst. Afhankelijk van hoe slim data in die module wordt gevoed, is Oracle BI in staat dit met visualisaties snel inzichtelijk te maken.

Proactive Alerts

Oracle BI is in staat u van proactieve signalering te voorzien door middel van zogenoemde Agents. Dit zijn geschedulde jobs, die periodiek automatisch worden uitgevoerd. Ze kunnen op basis van KPI´s en de criteria, die hier aan gekoppeld worden, signaleren door middel van bijvoorbeeld mail of sms en door een Alert Sectie op uw belangrijkste internet- of intranetpagina. Gebruikers en/of gebruikersgroepen kunnen zich daarnaast abonneren op de alerts, waarin zij geïnteresseerd zijn, waardoor deze alerts zich als newsfeeds gaan gedragen.

KPI Watch Lists & Scorecards

Tevens wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zogenoemde KPI Watch Lists samen te stellen zodat een bundeling van losse KPI’s ontstaat die een totaaloordeel geven over de prestaties van een bepaald (deel)proces in de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van het magazijnproces, die wordt bewaakt aan de hand van KPI’s als Omloopsnelheid, Aantal backorders, Aantal manco’s, Orderpicksnelheid, enzovoort. Pas als alle individuele meters op groen staan, wordt de bovenliggende kapstok groen. Deze watch lists zijn vervolgens aan afdelingen te knopen, waardoor een nog hoger niveau ontstaat. Zo kan een proces als Sales Order Management van verschillende van deze watch lists worden voorzien en worden gekoppeld aan de verantwoordelijke afdelingen, zoals Customer Service, Logistiek en Debiteurenadministratie, die in dit totale proces betrokken zijn. Deze functionaliteit is in Oracle BI bekend onder de noemer Scorecards. Deze functionaliteit kan vervolgens worden opgetild naar een organisatiebreed niveau. Hiermee kunnen doelen worden gesteld, zoals een beoogde marge voor het huidige jaar. Alle componenten, afdelingen en processen die hier invloed op hebben, kunnen op deze manier op het hoogste niveau worden gemonitord en bestuurd. Pas als alle onderliggende elementen voldoen, is duidelijk dat dit doel gerealiseerd gaat worden. Gebruik makend van instrumenten als budgetten, doelen, forecasts en trends wordt de sturing steeds intelligenter.

Een sterk concept van Oracle BI is zogenoemde Conditional Dashboarding. Een sectie op een dashboard, zoals de top slechtst betalende klanten, is mogelijk alleen interessant wanneer bepaalde grenzen worden overschreden. Oracle BI is in staat om dergelijke condities in analyses en dashboards toe te passen. Dit wordt ook wel Actionable Intelligence genoemd. Een link naar een detailanalyse of drilldown-mogelijkheid, wordt pas geboden, als er ook daadwerkelijk iets is dat de aandacht behoeft. Dit is volledig in de gedachtelijn van Management by Exception. In een wereld waarin heel veel geautomatiseerd is, zijn we immers alleen geïnteresseerd in de zaken, die aandacht behoeven.

Performance Management

Boven op de tools van Oracle BI bestaat Oracle EPM (Enterprise Performance Management). Deze maken gebruik van de tools in Oracle BI en doen naar nog een schepje boven op om nog proactiever en dynamischer de organisatie op prestaties te monitoren en te sturen. Deze tools komen oorspronkelijk uit de hoek van Hyperion en zijn geïntegreerd in het totaalpakket, dat Oracle BI kan bieden.

Het is aardig om te constateren welke klanten de meeste omzet opgeleverd hebben en hoe de trend er voor het komend jaar mogelijk uit gaat zien. Vooruit kijkende analyses kunnen wellicht antwoord gaan geven op vragen als:

 • Welke klant gaat de meeste winst bijdragen?
 • Welk product gaan klanten dit jaar niet meer kopen?
 • Wat als de vraag achter gaat blijven bij de forecast?

De toon verschuift richting what-if-analyses en de waarschijnlijkheid, die bij de verschillende scenario’s hoort. De historische rapportages kunnen hier voor een groot deel aan ten grondslag liggen, maar zijn niet alwetend. Ze zijn echter één van de bronnen, die what-if-analyses gaan voeden. Aan de hand van deze cijfers kunnen bepaalde scenario’s worden gecreëerd, waarmee te onderzoeken is wat er met die cijfers zou gebeuren als…

 • …er meer mensen in het magazijn zouden werken?
 • …er een nieuwe productlijn aan het assortiment zouden worden toegevoegd?
 • …er een nieuw distributiecentrum in het zuiden van het land zou worden geopend?
 • …de nieuwe catalogus een maand eerder wordt gelanceerd?

Met deze scenario’s kan bijvoorbeeld en middellange-termijn-voorspelling voor de komende vijf jaar worden gemaakt. Een tal van parameters kunnen worden gebruikt om als draaiknoppen te dienen en zo verschillende uitkomsten te modelleren. Deze verschillende resultaten kunnen als soort foto’s worden opgeslagen, zodat deze data in Oracle BI weer te gebruiken om ze over vijf jaar met de werkelijke uitkomsten en data te kunnen vergelijken. Zo kan in de lopen van jaren vastgesteld worden hoe bepaalde keuzes daadwerkelijk uitpakken.

De belangrijkste toepassingen, die in deze applicaties te vinden zijn:

 • Planning & Budgetting
 • Financial Management
 • Financial (Project) Planning
 • Capital Asset Planning
 • Workforce Planning
 • EssBase Analytics
 • Real Time Decisions

 

Big Data

Een begrip waar men tegenwoordig meerdere keren per dag over kan struikelen. Maar is het slechts een buzz-word of heeft dit meer te betekenen? In het komende artikel wil ik dieper ingaan op de begrippen en technieken die hiermee te maken hebben en de praktische invullingen die een organisatie eraan kan geven.

 
Rick-Brobbel

Auteur:  Rick Brobbel
BI Consultant bij Cadran Consultancy