4 strategieën die onze productontwikkeling verbeterden | Arantys 4 strategieën die onze productontwikkeling verbeterden | Arantys

Product Update: “4 strategieën ter verbetering van de Arantys productontwikkeling

Met een toename van het aantal klanten, de groei van een team en een product dat steeds complexer wordt, heeft het Cadran CTRM team onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanpak van de productontwikkeling. Deze veranderingen komen de klanten ten goede, maar helpen ook om de ontwikkeling van ons product versnellen. Nu de meeste van deze veranderingen zijn doorgevoerd, plukken wij al de vruchten van de eerste resultaten. Andere verbeteringen maken deel uit van een doorlopend verbeteringsproces. De verbeteringen die u hieronder ziet, zullen dienen als verbeteringen in onze implementatie- en adviesstrategie naar de toekomst toe. Deze blog geeft u een algemene update van deze ontwikkelingen en geeft u, als prospect of klant, inzicht in wat u kunt verwachten. We zullen het hebben over onze product visie, onze aanpak van onze backlog en product design, het nieuw gevormde software development team en onze nieuwe aanpak van testen.

1. De Data-Driven Commodity Trader

Allereerst hebben we onze visie over waar ons product het best gepositioneerd is, verder verfijnd. Door te kiezen voor een geïntegreerde aanpak tussen ERP, handelsplatform en rapportages, kan een geïntegreerd systeem de waardeketen binnen een commodity handelsbedrijf ondersteunen. Ons product zal zich verder richten op de as tussen ERP en trading, met een specifieke focus op het integreren van het gehele proces als een solide ruggengraat. In release 3.6 zullen we dit in de praktijk brengen door onze oplossing verder te integreren met de standaardmodules van JD Edwards, met een integratie van productie in Arantys. Met verbeterde informatisering van een commodity trading bedrijf, is uw bedrijf in staat om een nauwkeurig en real-time inzicht te krijgen in uw business en daarmee uw winstgevendheid te verbeteren. Een beter inzicht in handelsrisico’s en winstgevendheid helpt onze klanten momenteel om de omvang van hun bedrijf uit te breiden. Na verdere informatisering van de kernprocessen maken wij dit inzichtelijk door middel van Tableau. Daarnaast kunnen we deze processen gebruiken om robotic process automation te implementeren door middel van de JD Edwards Orchestrator, zodat u uw bedrijf verder kunt automatiseren. U kunt dit platform vervolgens verder integreren met externe databronnen of partners en wij kunnen u helpen deze data beschikbaar te maken voor uw klanten en voor predictive analytics.

Veel aspecten van onze ambitie zijn zichtbaar geworden in de afgelopen zes maanden, meer zullen zichtbaar worden in de toekomst. We kijken naar de oprichting van een gebruikersgroep die een voortdurende discussie moet voeden tussen u als prospect of klant en ons productontwikkelingsteam.

Vision refinement CTRM team

2. Backlog en Product Design

Ten tweede, waar in de afgelopen jaren de backlog van ons product vooral bepaald werd door specifieke verzoeken (als onderdeel van implementaties voor klanten zoals vaak het geval is bij nieuwe producten) zijn we nu overgestapt naar een product roadmap die bepaald wordt door meerdere stakeholders. Op basis van input van klanten, prospects, onze visie op de markt en input van onze consultants, bepaalt onze nieuw aangestelde Product Owner de backlog. Al onze functionele en technische consultants zijn in staat om user stories voor te stellen die een verbetering inhouden. De Product Owner prioriteert ze en wijst ze toe aan een release. Onze backlog bestaat nu uit kleinere onderwerpen, maar worden sneller opgepakt. Deze verandering zorgt voor een duidelijkere product roadmap en geeft u de mogelijkheid om directer invloed uit te oefenen op onze roadmap. De eerste sessies met klanten hebben inmiddels plaatsgevonden en dit zal de komende tijd worden voortgezet en uitgebreid.

We hebben de technische basis van onze oplossing grondig herontworpen. Dit resulteert in een meer schaalbare oplossing. Meer informatie hierover is te vinden in de release notes van 3.5, die binnenkort zullen worden vrijgegeven. Daarnaast hanteren we nu een technische strategie waarbij specifieke functionaliteiten eenvoudiger aan- en uitgezet kunnen worden, zonder dat de software in zijn geheel opnieuw ontworpen hoeft te worden. Dit vermindert de impact van een upgrade, en kan deze reduceren tot een technische aanpassing achteraf. Hierdoor kunnen onze klanten release-current blijven, zonder dat ze alle benodigde nieuwe functionaliteit hoeven in te schakelen. Ook zijn we begonnen onze releases verder te standaardiseren, zodat we een nieuwe versie van onze software bij nieuwe JD Edwards-klanten sneller en geautomatiseerd kunnen implementeren.

Het afgelopen jaar hebben we ook onze benadering van de integratie van business intelligence met ons product gewijzigd. Omdat we een Tableau-partner zijn geworden, hebben we Tableau nu verder geïntegreerd in onze productontwerp- en ontwikkelingsstrategie. Door dashboards en inzichten van Tableau dieper in ons product te integreren, kunnen inzichten sneller en betrouwbaarder worden gecreëerd.

3. Software Development Team

Ten derde hebben we een intern software-ontwikkelingsteam opgericht waarin we 5 nieuw opgeleide ontwikkelaars hebben gecombineerd met enkele van onze meest ervaren ontwikkelaars. Dit team is aan de slag gegaan door middel van de agile/scrum methodiek. In sprints van 2 weken worden user stories opgelost en geïmplementeerd. Iedereen binnen ons bedrijf is in staat om de voortgang te zien en de Sprint Review sessies te bezoeken. Op dit moment werken ze aan onze 3.5 release. Dit team doet interne code reviews, en door middel van refinement sessies beoordelen ze continu de kwaliteit van de user stories die in de sprints binnenkomen. Binnenkort zal dit team ook werkzaamheden voor klanten gaan uitvoeren, zodat ook u gebruik kunt maken van deze verbeteringen!

Het team heeft zichzelf Mars genoemd omdat meerdere kamers in ons kantoor naar continenten zijn vernoemd, en we beschouwen dit team als ‘out of this world’! Het team brengt een geheel nieuwe energie in onze productontwikkelingsaanpak en de bredere organisatie. Het team heeft een zelf-lerend karakter. Hun retrospectives in verschillende thema’s hebben een hele andere manier van werken ontketend die duurzaam zal blijven. Door ontwikkelaars met een andere achtergrond te introduceren, kijkt het team met een nieuwe invalshoek naar problemen, wat nu al resulteert in nieuwe benaderingen van problemen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, maar er worden ook nieuwe producten ontwikkeld die implementaties en ontwikkeling makkelijker moeten maken. Hierover binnenkort meer!

Retrospective Mars team

4. Testen

Ten slotte moesten we onze releases anders aanpakken als het op testen aankomt. Voorheen liet onze oplossing een meer unit-geteste aanpak toe. Met een toename in integratie tussen verschillende functionaliteiten en een toegenomen complexiteit van onze oplossing, moesten we ervoor zorgen dat onze testen rigoureuzer werden. We hebben nu DWS SwiftTest geadopteerd dat ons in staat stelt om onze testen te documenteren, en nachtelijke testruns van geïntegreerde testen uit te voeren. Deze tests bootsen echte business scenario’s van klanten na. Elke stap wordt gedocumenteerd door middel van screenshots, zodat we snel kunnen zien waar zich een probleem zou kunnen voordoen. Dit stelt ons in staat om ons product beter te scopen en voor een meer rigoureuze kwaliteitscontrole voordat we het uitrollen. Al meer dan 200 testscripts zijn gedocumenteerd en worden herhaaldelijk uitgevoerd. Deze aanzienlijke investering stelt ons in staat om beter te focussen en sneller te releasen. U zult een betrouwbaarder product ervaren dat streng is getest. Hoewel niet onmiddellijk dit jaar, zal dit op lange termijn onze time-to-market verkorten. Meer hierover in de komende blogs!

De documentatie van ons product is voor een groot deel geautomatiseerd en strenger gemaakt. Daarnaast zijn we gemigreerd naar een nieuwe cloud-gebaseerde ontwikkelomgeving en hebben we ervoor gezorgd dat we sneller kunnen releasen en sneller kunnen opleveren. Dit heeft in de eerste maanden al geresulteerd in een aanzienlijke besparing van tijd en energie die hiervoor nodig was.

bart dix

In het komende jaar zullen wij verdere verbeteringen doorvoeren in ons release management en onze productaanpak. Dit is het begin van een nieuwe benadering van ons product en onze markt. Bent u geïnteresseerd om hier meer over te weten te komen en welke voordelen deze veranderingen u kunnen opleveren? Of bent u geïnteresseerd in ons product en de nieuwe releases? Neem dan contact op met Bart Dix.