Succesvolle Supply Chain in 4 Stappen - Cadran Consultancy Succesvolle Supply Chain in 4 Stappen - Cadran Consultancy
NetSuite Supply Chain

4 stappen methodologie voor een succesvolle supply chain

Hoe efficiënt uw supply chain ook is, calamiteiten kunnen altijd problemen veroorzaken. Daarom is het van groot belang dat u maatregelen neemt die ervoor zorgen dat uw supply chain- en productieprocessen niet in gevaar komen in geval van calamiteiten (‘redundancy’).  Bovendien moet u zorgen dat uw leveringsroutes niet alleen worden verspreid over meerdere leveranciers en geografische gebieden, maar het liefst ook over meerdere routes.

Toen NetSuite begon met de herontwikkeling van haar supply chain software zijn alle processen in kaart gebracht. Uiteindelijk zijn deze ingedeeld in vier categorieën: Design, Plan, Execute en Support. De klanten waarmee werd gesproken tijdens deze Process Mapping-sessies, vonden de procescategorieën zeer verhelderend. Maar ze zijn ook nuttig wanneer u evalueert hoe effectief de ‘redundancy’ van uw supply chain is.

1. Design

Met een solide basis werken alle processen beter, en dit geldt natuurlijk ook voor uw supply chain. Echte redundantie leidt altijd tot meerdere varianten op uw productontwerpen, vooral als u loonfabrikanten gebruikt om lokale onderdelen in te kopen. NetSuite bevat de functie Advanced BOM waarmee u een specifieke versie van een stuklijst kunt toewijzen aan meerdere inkooplocaties. Bovendien heeft u de unieke optie om één stuklijst te koppelen aan meerdere SKU’s. Dit maakt alles veel eenvoudiger wanneer u één artikel van meerdere merken inkoopt. Iedereen werkt altijd met dezelfde versie van de stuklijst, en daardoor worden er minder fouten gemaakt, blijft de prijs-/kwaliteitverhouding optimaal en wordt het aantal retouren tot een minimum beperkt. Voor uw bedrijfsstrategie is het cruciaal dat het proces voor Engineering Change Orders wordt geïntegreerd in uw ERP-systeem, voor een eenduidig proces van ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren.

2. Plan

Wanneer u een solide basis heeft met een goed ontworpen product en supply chain, kunt u plannen maken voor het onvermijdelijke: een ramp. Volgens de wet van Murphy is een natuurramp of andere calamiteit onvermijdelijk, dus u kunt zich hier maar beter op voorbereiden. Een van de belangrijkste factoren voor effectief beheer van de supply chain is een beheercentrum. Dit is één centrale locatie waarin u alles wat er gebeurt kunt overzien, kunt nadenken over uw reactie en actie kunt ondernemen. NetSuite bevat een snapshotfunctie voor supply chain, die een essentieel onderdeel vormt van het beheercentrum. Hiermee kunt u al uw voorraad en bijbehorende transacties bekijken, en filteren op bijvoorbeeld filiaal of locatie. Gebruikers kunnen uw wereldwijde of regionale aanvoer van voorraad direct inzien en indien nodig snel materialen inkopen bij andere bronnen. Het belangrijkste is echter dat u oefent hoe u reageert op veranderingen. Gebruik een testomgeving waarin u enkele simpele en ongunstige scenario’s plant. Bespreek vervolgens hoe deze situaties het beste kunnen worden opgelost, en hoe u hier intern en extern over kunt communiceren. Als u dit oefent, wordt het eenvoudiger om een uitwijkplan uit te voeren als dit nodig is.

3. Execute

Communicatie is een belangrijk aspect voor alle bedrijfsactiviteiten, maar dit geldt vooral in een complexe supply chain. Het is van groot belang dat er open wordt gecommuniceerd en dat de boodschap kort, bondig en specifiek is. U kunt overwegen een communicatiestrategie op te zetten voor leveranciers, klanten en werknemers. Met social media krijgen mensen tegenwoordig veel meer informatie dan ze kunnen consumeren. Daarom moet u ze helpen bij het vinden van de belangrijkste informatie en zorgen dat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Want het is tenslotte uw supply chain. Sommige leveranciers zijn nog niet helemaal gedigitaliseerd, maar ook zij kunnen de portals van NetSuite gebruiken om te zorgen dat ze op de hoogte zijn van uw huidige planning en weten wat u van ze verwacht.

4. Support

Support is een interessante categorie. Deze categorie bevat alles dat ondersteuning biedt, maar geen direct effect heeft op de supply chain. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning na de verkoop, klantenservice en financiële gegevens. Daarnaast omvat deze categorie een van de grootste aandachtspunten: volledig inzicht krijgen in de kosten voor het inkopen van producten uit andere geografische gebieden. Met de functies Inbound Shipment Management en Landed Cost van NetSuite kunt u tijdens uw besluitvormingsproces rekening houden met vracht-, invoer- en bemiddelingskosten, en het effect hiervan op de winstgevendheid.

Met NetSuite versie 18.2 hebben supply chain managers toegang tot alle informatie die ze nodig hebben. Daarmee kunnen ze juiste beslissingen nemen en uw plan optimaal uitvoeren. Zo kunnen ze wijzigingen in ontwerpen en ontwikkelingen doorvoeren en hebben ze volledige controle over de documentatie. Ook kunnen ze huidige en toekomstige voorraadniveaus in realtime bijhouden, binnenkomende zendingen beheren of een nauwkeurige berekening van de francoprijs maken. Wat uw managers ook nodig hebben, ze krijgen direct alle benodigde informatie om hun plannen uit te voeren en uw zakelijke doelen te realiseren.
Maar als u uw bedrijf echt fundamenteel wilt veranderen en uw supply chain wilt verbeteren, volg dan de vier stappen van onze methode: design, plan, execute en support.

Auteur Gavin Davidson, NetSuite Product Marketing Manager voor ERP

Meer informatie over NetSuite versie 18.2? Bel +31 (0)33 2471599