Keuze van uw productiestrategie: wel of geen Configurator? Keuze van uw productiestrategie: wel of geen Configurator?
manufacturing-bi-business-intelligence

Blog: Keuze van uw productiestrategie: wel of geen Configurator?

In Discrete Industrial Manufacturing omgevingen bieden de OEM-bedrijven vaak klantspecifieke oplossingen: Producten die rijk zijn aan functies en features, welke meestal op basis van een van de volgende productiemethoden worden samengesteld:

  • Engineer to Order (ETO)
  • Configure to Order (CTO)
  • Assemble to Order (ATO)
  • Make to Order (MTO)

In de complexe supply chains van de huidige productie-omgevingen wordt vaak een combinatie van deze methoden gebruikt. Zelfs een bedrijf dat identieke producten maakt en deze vanuit voorraad verkoopt (Make to Stock), heeft vaak een deelproces dat van één van deze meer complexere productiemethoden gebruik maakt.

Voor de meeste Industrial Manufacturing bedrijven is de ontwikkeling en fabricage van hun producten, apparaten en machines in de laatste 20 jaar in een versneld tempo gecompliceerder geworden. De integratie van mechanica, elektrotechniek en software in combinatie met 3D CAD modellering hebben mogelijkheden gecreëerd die allen impact hebben op productieprocessen.

Daarnaast is het kosten-efficiënt produceren, waarbij de eindklant nog steeds impact heeft op het finale product, van groot belang.
Het zogenaamde Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP) bepaalt tot welk niveau de productieorder generiek blijft en waar de klant-specifieke kenmerken worden toegevoegd.

Product Configurator

Zie daar de intrede van de Product Configurator. De Product Configurator als onderdeel van JD Edwards EnterpriseOne, is eigenlijk een soort van ‘template’ voor het manufacturing proces. Door een matrix van alle kenmerken van een machine of apparaat te maken, waarbij uitsluitingen en randvoorwaarden worden aangegeven, kan zelfs het meest complexe product worden terug gebracht naar een simpele vragenlijst van mogelijkheden waarbij ieder antwoord gevolg kan hebben voor de waardenlijst bij de volgende vraag, zodat alleen geldige configuraties gemaakt kunnen worden. De antwoorden uit die lijst kunnen vervolgens worden vertaald naar een Bill of Material en een Routing, gereed voor inkoop en productie.

Voordelen van de Product Configurator

De Product Configurator is inmiddels voor veel bedrijven niet meer weg te denken uit hun ERP- software. Naast het ondersteunen van selecties tijdens het samenstellen van een product, geeft het inzicht in kosten, beschikbaarheid en productietijd. Zoals gezegd voorkomt een Product Configurator fouten (onmogelijke combinaties) en biedt het mogelijkheden om de door de Configurator samengestelde BOM te gebruiken voor bijvoorbeeld after sales (onderdelen en service).

Uw keuze

Moet elke Industrial Manufacturing organisatie nu direct aan de Configurator? Nee, zeker niet. Zoals in de inleiding geschetst, bepaalt het type basisproces waar de nadruk ligt. In een ETO of MTO omgeving, zal de 3D CAD software een veel grotere impact op productontwikkeling en het productieproces hebben.
Als u produceert of assembleert op basis van vooraf vastgestelde kenmerken, kan het lonen om uw proces te analyseren en te beoordelen of uw organisatie voordelen kan behalen uit het werken met een Configurator.

De Configurator van Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Hoe werkt de JD Edwards Product Configurator in de praktijk? In een volgende blog zal een van onze consultants ingaan op de implementatieaanpak en op een praktijkvoorbeeld.