Welke ERP-data kun je gebruiken voor treasury? Welke ERP-data kun je gebruiken voor treasury?
erp-data-finance-treasury

Blog: Welke ERP-data kun je gebruiken voor treasury?

Treasury speelt een steeds grotere rol in branches als de maakindustrie, trading en distributie. Treasury afdelingen maken gebruik van data uit banksystemen en ERP-systemen.
Maar welke data uit deze ERP-systemen kun je gebruiken voor treasury? En hoe kun je deze data gebruiken om je treasury activiteiten op te starten en te ondersteunen?
We noemen een aantal eerste stappen die gezet moeten worden. We nemen daarbij de liquiditeitsprognose als uitgangspunt, maar deze stappen zijn ook toe te passen op borrowing base rapporten, cashflow analyses, KPI’s en cash conversion cycli.

1. Selectiecriteria

De eerste stap die gezet moet worden is het bepalen van de selectiecriteria voor het filteren van de data. Welke posities en transacties heb je nodig binnen het ERP-systeem? Een liquiditeitsforecast zal bijvoorbeeld data nodig hebben van verschillende functionaliteiten binnen Oracle JD Edwards, waaronder contracten, verkooporders, inkooporders, balansen en crediteuren. Door de informatiebehoefte te bepalen kan in detail uitgewerkt worden welke data uit Oracle JD Edwards ERP gehaald moet worden en in de treasury analysetool opgenomen moet worden. Het is belangrijk een hoog detailniveau te behalen.

2. Structuur aanbrengen

De volgende stap is het aanbrengen van structuur in de data om tot een logisch format te komen en de data te groeperen in intervallen op een tijdslijn. Kies voor de liquiditeitsforecast de juiste datumselecties voor elk documenttype in Oracle JD Edwards om er zeker van te zijn dat de financiële impact van de transactie in de juiste intervallen komt.

3. Frequentie

De derde stap is het bepalen van de frequentie waarmee je data uit Oracle JD Edwards wil extraheren. Een liquiditeitsprognose voor de komende maanden kan data in wekelijkse en maandelijkse intervallen presenteren. De betalingsvoorwaarden van het bedrijf kunnen invloed hebben op het bepalen van de tijdshorizon. Betaalvoorwaarden als ‘betalen bij levering’ ten opzichte van betaalvoorwaarden waarbij pas na 90 dagen betaald hoeft te worden, zullen de forecast-horizon in kleinere intervallen verdelen.

De implementatie en uitrol van treasury reporting hoeft geen complex of duur traject te zijn. Het starten van een basaal treasury project met Oracle JD Edwards data is eenvoudig te doen. Daarbij zijn de voordelen aanzienlijk. Treasury analyse en rapportage gaat namelijk niet alleen over het managen van financiële risico’s, het leidt ook tot een betere coördinatie tussen de treasury- en supply chain organisatie intern. Ook zijn bedrijven beter in staat iedere stap van de cash conversie cyclus te analyseren. Verder kan dit bijdragen aan het optimaliseren van het netto werkkapitaal en van de supply chain set up in Oracle JD Edwards.

In het artikel How to use JD Edwards operations data for treasury and efficiency analysis, dat tevens is gepubliceerd in Oracle Scene, gaan we dieper in op andere voorbeelden die de interactie tonen tussen operations en treasury.