In 5 stappen naar Business Intelligence in Manufacturing In 5 stappen naar Business Intelligence in Manufacturing
business-intelligence-manufacturing

Blog: In 5 stappen naar Business Intelligence in Manufacturing

Logo candran analytics

Alles te weten komen over BI & Analytics?

Cadran-analytics.nl is hier dé plek voor. Ontdek de mogelijkheden van Business Intelligence & Analytics tools om waardevolle inzichten te krijgen in uw data.

Veel bedrijven in de manufacturing industrie gebruiken Oracle JD Edwards ERP-software voor de aansturing en planning van hun productieprocessen. De operationele informatievoorziening is hiermee op orde, maar de meeste professionals willen meer. Ze vragen zich af hoe ze die productiedata op de juiste wijze kunnen interpreteren en analyseren voor de langere termijn. Ze willen de data gebruiken om vooruit te kunnen kijken en te anticiperen op de toekomst. Ze willen onderzoeken op welke wijze de efficiency van de productieprocessen beoordeeld kan worden en hoe trends herkend kunnen worden. Business Intelligence (BI) kan daarbij helpen. Hoe u dat aanpakt, leest u hier.

Voordat u start met de implementatie van een BI-oplossing, is het van belang dat u een gedegen plan van aanpak hanteert en een team creëert waarin de stakeholders vanuit IT en de doelgroepen die later de BI-oplossing gaan gebruiken samenkomen. Voor het opstellen van het plan van aanpak kunt u de volgende stappen te doorlopen:

1: Doelstellingen

Formuleer allereerst uw doelstellingen en ga na wie de stakeholders zijn. U kunt een Business Intelligence implementatie voor manufacturing vanuit diverse perspectieven benaderen. Een perspectief kan bijvoorbeeld zijn dat u wenst meer inzicht te verkrijgen in de aansluiting vanuit productie op uw verkoop- en voorraadstrategie. U wilt te weten komen of u conform uw interne normen en afspraken met verkoop produceert. Een ander perspectief is bijvoorbeeld het gebruik van BI als rapportagetool bij de uitrol van een operational excellence programma en ter ondersteuning van analyses van yields en uitval. U wilt weten of uw productieprocessen aan de interne kwaliteitseisen voldoen. Formuleer de doelstellingen zo zorgvuldig mogelijk en verwerk ze in een planning voor de middellange termijn.

2: Infrastructuur bepalen

De keuze van de BI-infrastructuur is minder van belang voor de gebruikers, maar erg relevant voor uw IT-beheerorganisatie.  Zo kunt u kiezen voor een legacy- of een on-premise oplossing waarbij u alles in eigen beheer houdt. Een bedrijfseigen BI-infrastructuur heeft het grote voordeel van flexibiliteit en dat u uw BI-omgeving in eigen beheer heeft. Recent zijn de BI Cloud Services in opkomst gekomen. Het voordeel daarvan is dat u meelift op bewezen BI-oplossingen en niet alles geheel zelf hoeft uit te werken. Vanuit investeringsoogpunt is een andere benadering mogelijk: een aanschaf die op de Capex impact heeft (Legacy BI) of een aanschaf die alleen de OPEX drukt (BI in de Cloud).

3: Informatiebehoefte

Met de stakeholders definieert u welke informatie in detail van belang is. Daarbij wordt bepaald waar en in welke vorm, de gewenste informatie zich bevindt. De kwaliteit van de informatiebronnen beoordeelt u op kwaliteit van de data.

4: Rapportages

U beslist vervolgens wat de gewenste rapportage- of analyseomgeving wordt. Uw productie dashboards dienen eenduidig voor interpretatie te zijn. Het is een open deur, maar nog altijd geldt de top 5 van kenmerken voor succesvolle BI-rapportages; ze dienen SMART te zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).

5: Ontwerp datamodel

Het datamodel en de aard van de productierapportage uit BI hangen uiteraard af van de aard van uw productieprocessen. Indien u klantordergestuurd produceert, zal de productierapportage anders worden ingericht dan in de procesindustrie. Het ontwerp van het datamodel kan bedrijfsspecifiek worden gemaakt bij een Legacy BI-oplossing. Het voordeel van een BI Cloud Services oplossing is, dat u gebruik kan maken van bestaande datamodellen.

Met de voorgaande stappen heeft u een goede basis voor een succesvolle implementatie. Aan de slag dus! In de volgende blog beschrijven we diverse praktijkvoorbeelden van Oracle BI in een manufacturing omgeving die gebruik maken van Oracle JD Edwards ERP.