Meer tijd voor innovatie en verandering met Managed services Meer tijd voor innovatie en verandering met Managed services
managed-services-support

Deel 2: Maak van uw IT-afdeling een goede zakenpartner met managed services

IT-organisaties moeten tegenwoordig steeds meer verschillende platforms en systemen draaiend houden, terwijl ze steeds sneller moeten innoveren en veranderen. Als een organisatie niet kan meekomen of kan voldoen aan de behoeften van bedrijven, zullen de bedrijven zelf moeten innoveren en wordt de druk op de kosten en meerwaarde hoger. Voor verandering zijn andere vaardigheden en een andere houding nodig dan wanneer een bedrijf alles stabiel wil houden. En hierbij kunnen managed services een rol spelen.

De focus op verandering versus stabiliteit

In veel kleinere organisaties houdt het IT-team zich tegelijkertijd bezig met het ‘beheren’ en het ‘veranderen’ van IT. Er is een andere houding nodig om een omgeving hetzelfde te houden of terug te zetten naar de status van de vorige dag (beheren), dan om voortdurend met verandering bezig te zijn. Maar de werklast wordt steeds hoger en we zijn steeds meer afhankelijk van IT. Daarom moet de focus steeds meer op ‘veranderen’ liggen en moet een stabiel systeem een gegeven zijn.

Maar wanneer we stoppen met de activiteiten waarmee we de omgevingen draaiende houden, kan dit leiden tot een te snelle en te grote verandering. Als we willen dat een externe partij een deel van deze activiteiten uitvoert, moeten we op een andere manier communiceren met onze eindgebruikers en moeten zij hun houding aanpassen. Daarom kunnen we het beste beginnen bij de activiteiten waarvoor minder communicatie met eindgebruikers nodig is, zoals de infrastructuur en het netwerk. De IT-organisatie kan daarmee wennen aan de meer formele werkwijze die daarvoor vereist is. Ook krijgt de IT-organisatie dan een andere rol, die meer op het bedrijf dan op de IT is gericht. Tijdens deze overstap moeten bedrijven zich wel realiseren dat deze nieuwe manier van werken als een bedreiging kan worden gezien voor de bestaande IT-organisatie. In de afgelopen jaren was kostenbesparing de hoofdreden om over te stappen naar managed services, en voor sommige bedrijven is dit nog steeds zo. Maar nu is het ook een operationele noodzaak. Medewerkers in IT-organisaties zullen merken dat hun rol verandert, maar niet verdwijnt. Als u IT-medewerkers in het bedrijf een andere rol geeft, weet u zeker dat alle stille kennis behouden blijft en wordt doorgegeven. Wanneer we een meerjarenplan voor de overstap en ontwikkeling maken, kan deze overstap soepel verlopen voor medewerkers en eindgebruikers.

Deel 1: De uitdagingen van IT-afdelingen en waarom Managed Services een oplossing kunnen bieden

Auteur: Mark Kamphuis, Cadran Consultancy