Hoe managed services uw IT afdeling kunnen ondersteunen Hoe managed services uw IT afdeling kunnen ondersteunen
managed-services-support

Deel 1: De uitdagingen van IT-afdelingen en waarom managed services een oplossing kunnen bieden

Er wordt steeds meer verwacht van IT-organisaties. Daarom is het van belang dat ze de capaciteit vinden om te veranderen. Managed services kunnen deze overstap mogelijk maken.

Er wordt steeds meer gevraagd van IT-organisaties

Omdat de druk op IT-organisaties en ondernemingen toeneemt, moeten alle bedrijven zich inzetten om hun systemen stabiel te houden terwijl ze aan de vraag van klanten blijven voldoen. Maar voor veel bedrijven is alleen stabiliteit niet meer voldoende. Door de digitalisering staan bedrijven in alle branches onder druk om een concurrentievoordeel te vinden. Dit leidt tot een verschuiving in de focus van IT-organisaties. Vroeger werd IT gezien als een noodzakelijk kwaad, maar vandaag de dag is het steeds meer een integraal onderdeel van het concurrentievermogen en de resultaten van bedrijven. De verwachting is dat IT de technologie vooruit brengt en leidt tot snellere innovaties.

Voor IT-organisaties in kleinere en lang bestaande bedrijven is dit een uitdaging: hoe vindt u de tijd en middelen om de focus van uw organisatie te veranderen? Ook kunnen deze bedrijven vaak niet investeren in de technologische upgrades die nodig zijn om hun systemen draaiende te houden. Dit is niet alleen een uitdaging met betrekking tot de IT-kosten, maar ook voor de meerwaarde die IT heeft voor een organisatie. Technologie geeft een bedrijf bijvoorbeeld de nodige inzichten om beslissingen te kunnen nemen aan de hand van Business Intelligence. Ook kan technologie processen steeds meer automatiseren of zorgen dat nieuwe (digitale) markten worden aangeboord om de omzet te verbeteren.

In-house of managed services

Daarom is het de vraag of een bedrijf alles in-house moet regelen. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Vooral in kleinere IT-organisaties worden de eisen steeds meer divers en is het steeds moeilijker om intern aan al deze eisen te voldoen. Vroeger werd outsourcing vooral gezien als een manier om kosten te besparen, maar nu is het een middel om de focus van de organisatie te verleggen. Bijvoorbeeld, als de IT-organisatie van een bedrijf zich niet meer hoeft te richten op het stabiel houden van een applicatie, kan de organisatie zich bezighouden met de innovatie die IT binnen bedrijven met zich meebrengt en zoeken naar verbeteringen die IT kan opleveren. Daarmee kan de organisatie doorlopende implementatieteams vormen, die zich niet hoeven te richten op het draaiende houden van de organisatie.
Vanwege de complexiteit van de omgeving is outsourcing voor veel bedrijven tegenwoordig de enige logische oplossing. Een klein IT-team kan gewoonweg niet alle kennis hebben over alle gebruikte platformen en technologieën om ze te kunnen onderhouden. Veel bedrijven beginnen met Platform as a Service in plaats van aangepaste applicaties, en veel bedrijven stappen van een in-house infrastructuur over op cloudplatforms. Vaak leidt dit ertoe dat de focus van IT wordt verlegd, met als gevolg dat IT-organisaties zich niet langer op het heden, maar op de toekomst kunnen richten. In plaats van zich alleen met IT zelf bezig te houden, waardoor het contact met belangrijke klanten gemakkelijk uit het oog verloren wordt, kunnen IT-teams dankzij managed services juist betere businesspartners worden.

Directe voordelen van managed services

Veel technologie in de bedrijfsomgeving is verouderd. Vanwege het personeelsverloop en de steeds grotere druk op deze systemen is het vaak moeilijk om ze te onderhouden, laat staan om ze te verbeteren. Hoe meer aangepaste ontwikkelingen een bedrijf heeft, hoe moeilijker het is om deze omgeving te veranderen. Als bedrijven een leverancier van managed services inhuurt om deze omgeving te beheren, gebeuren er vaak twee dingen. Om het beheer van een omgeving te kunnen overdragen, moet de organisatie de omgeving documenteren. Dit wordt tijdens de onboarding van de managed service uitgevoerd door de leverancier. Vaak leidt dit tot inzichten in de manieren waarop de processen kunnen worden verbeterd en gestandaardiseerd. Ten tweede kan de leverancier van de managed service worden gevraagd om de code en logica in de applicatie te verbeteren. Deze verbeteringen zijn niet zichtbaar voor de rest van de organisatie want de omgeving werkt net zo snel en soepel als voorheen, maar de applicatie raakt minder vaak defect en het wordt eenvoudiger om over te stappen naar een nieuwe omgeving. Daardoor kan het IT-team zich meer richten op verbeterpunten.

In de volgende blogs ga ik dieper in op de verschillende houdingen die nodig zijn voor het beheren en veranderen van IT, en de voordelen die dit biedt voor organisaties.

Deel 2: Maak van uw IT-afdeling een goede zakenpartner met Managed Services

Auteur: Mark Kamphuis, Cadran Consultancy