Overstappen van Microsoft Dynamics naar NetSuite? Overstappen van Microsoft Dynamics naar NetSuite?
Cloud ERP

IT executives spreken het belang uit van cloud based-ERP

Waarom bedrijven overschakelen van Microsoft Dynamics naar NetSuite om te groeien

Om te ontdekken hoe cloud-based ERP-systemen groeiende organisaties ondersteunen en helpen sneller te groeien, schakelde NetSuite senior IT-managers in en discussieerde met hen over bepaalde keuzes en evalueerde hun technologieën.

De managers hebben inzichten gedeeld over waarom zij zijn overgestapt van on premise naar cloud-based systemen, hoe het implementatieproces is verlopen, welke voordelen zij hebben ervaren en welke lessen zijn geleerd.

In deze interviews gaven de deelnemers commentaar op een actueel thema: De markt verandert sneller dan ooit tevoren en de concurrentiedruk blijft toenemen.
Om gelijke tred te houden in deze dynamische omgeving en om de basis te leggen voor groei, beseften organisaties dat hun processen waren verouderd en dat de on premise-systemen niet meer voldoen. Het is, om te blijven groeien, noodzakelijk om de IT-infrastructuur te moderniseren om de zichtbaarheid en schaalbaarheid te vergroten.

De discussies onderstrepen hoe cloud-based ERP-systemen bedrijven in staat stellen sneller te reageren op de marktdynamiek door schaalbaarheid te vergroten, toegang te verlenen aan iedere werknemer en realtime en overal inzicht te geven in de organisatie. Ze bieden organisaties een volledig beeld van de klant en verstrekken werknemers op alle niveaus realtime informatie om te ondersteunen bij de besluitvorming. Omdat cloud-infrastructuren flexibel om kunnen gaan met groei, er geen complexe integraties en upgrades meer zijn, zijn deze bedrijven klaar voor de toekomst.

Download volledige whitepaper

Bron: NetSuite.com