Oracle JD Edwards ERP performance stress? Oracle JD Edwards ERP performance stress?

Oracle JD Edwards performance stress

Je herkent het vast wel als er problemen met performance van een Oracle JD Edwards ERP-systeem optreden: stress bij gebruikers, maar vooral ook de IT organisatie.

Er wordt vooral gezorgd dat systemen zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Op zich prima natuurlijk, alleen hoe doe je dat? Even uit en aanzetten (en niet andersom) levert geheid een werkend systeem op, maar waar zat nu precies het probleem? Wat levert de root-cause analysis op? Is wat lastig achteraf. Speculeren lukt wel, maar waarschijnlijk kloppen de aannames niet.

Meten is weten?

Met deze wetenschap in het achterhoofd, wordt de tweede keer al wat beter opgelet. Systeembeheer heeft weet van hardware resource gebruik en meet CPU, memory en disk I/O. Prima. Vreemd wordt het als hier niet echt een probleem gedecteerd wordt, maar de systeemperformance van JD Edwards verre van acceptabel is. De neiging ontstaat om maar weer het complete landschap te herstarten. Ik zeg: niet doen!

JD Edwards systeemlandschap

Even een lesje CNC. Een JD Edwards systeemlandschap bestaat minimaal uit: een deployment server, enterprise server, web server en database server. De 1e drie servers laten zich in het hart kijken met de JD Edwards Server Manager, de database server doet dat niet. Aangezien oorzaken van verstoringen vaak via Server Manager gezocht worden, blijft de database ongemerkt buiten het vizier.

Database monitoring

In een aantal gevallen heb ik gemerkt dat de monitoring van de database een schat van informatie oplevert, die inzicht geeft in het performance probleem. Dead locks, waiting tasks, missende indexen, queries en gelijktijdige updates op dezelfde categorie tabellen. Alles komt voorbij en verdient de aandacht, voordat er voorbarige conclusies worden getrokken.

Kortom, verdiep je in de database met bijbehorende tooling, monitoring en maintenance taken. Vaak is een herstart van systemen niet nodig, maar is de informatie gewoon voorhanden in de systemen zelf.

 

Cees-Jan-Keuning

Auteur: Cees-Jan Keuning
Technisch Consultant bij Cadran Consultancy