Internationale roll-outs

Onze brede kennis en ervaring gecombineerd met ons wereldwijde partnernetwerk bieden u de juiste support bij internationale implementaties en roll-outs

Kennis en ervaring in Internationale implementaties

Cadran implementeert sinds 1998 Oracle JD Edwards ERP-software en diverse aanvullende oplossingen zoals CRM, WMS, E-Commerce en BI bij klanten in de Groothandel en Industrie. Onze senior project managers, consultants en ontwikkelaars hebben brede kennis en ervaring opgedaan bij deze implementaties die vaak plaatsvonden in een internationale setting. Wij weten dat een succesvolle implementatie in een internationale omgeving verder gaat dan kennis omtrent lokalisaties, wetgeving en wettelijke rapportages. Bij een internationale roll-out is het van belang dat culturele verschillen worden overbrugd en dat er voldoende commitment en buy-in is van zowel management als operations. Een nieuw systeem vergt aanpassing aan processen en veel aandacht voor Change Management. Hierbij is het ook van belang om ruimte te laten voor enige diversificatie. Met onze kennis en ervaring bieden wij u optimale ondersteuning bij uw internationale ERP-ambities.

Internationaal partner netwerk

Redfaire international logo
Centraal in ons internationale partnernetwerk staat Redfaire International. Deze B.V. is in 2014 gesticht door Cadran, Full Speed Systems en Redfaire. Op dit moment met onze aangesloten partners Xperitus en SinfoOne, heeft u via één kanaal toegang tot meer dan 400 Oracle JD Edwards en Oracle Cloud ERP consultants, aanwezig in 15 landen. Redfaire International staat inmiddels wereldwijd bekend als dé Oracle ERP partner in Europa. Naast deze formele samenwerking maken wij gebruik van een partnernetwerk van bedrijven waarmee wij eerder hebben samengewerkt. Via hen heeft u wereldwijd toegang tot nog eens 400 Oracle JD Edwards consultants.

Internationale roll-outs

Bij internationale implementaties maken we gebruik van de Cadran project methodiek met als belangrijke pijlers Project Management, Change Management en een Agile Implementatie aanpak. Daarnaast besteden we tijdens internationale implementaties aandacht aan:

  • Attitude

Een internationale implementatie is niet alleen een IT project. Het biedt een kans om uw processen te vernieuwen en te harmoniseren. Hierbij is het noodzakelijk om alle lagen van uw organisatie te betrekken, zodat iedereen de juiste focus en motivatie heeft.

  • Afbakening van grenzen

Nog meer dan bij een single site project is het van belang om duidelijke grenzen te stellen met betrekking tot het project. Het bepalen van een heldere scope, prioriteiten en eenduidige deliverables is essentieel. Daarnaast dient het budget en de beschikbare resources helder te zijn, zodat iedereen weet binnen welke grenzen het project wordt uitgevoerd.

  • Cultuur

Aandacht voor de verschillen in culturen is van groot belang bij ieder internationaal project. Een project team dat uit meerdere landen afkomstig is kan deze verschillen makkelijker overbruggen.

  • Diversificatie

Binnen het project dient er voldoende aandacht te zijn om de balans te zoeken tussen Global en Local wensen en eisen. Door ruimte te bieden voor discussie en lokale verschillen legt u een betere basis voor acceptatie van het nieuwe systeem.

Essentiële hulpmiddelen bij de implementatie

Wij maken bij al onze projecten gebruik van een aantal essentiële hulpmiddelen die het projectteam en project management faciliteren bij hun taken. Onze project managers maken voor het besturen van het project gebruik van de Cadran Project Management tool, waarin we alle deliverables, medewerkers, budgetten, actuals, prognoses, faseringen en geplande data vastleggen.  Hierdoor hebben we real-time inzicht in de project status en voortgang.

Met behulp van het issue management system JIRA leggen we tijdens het project alle issues vast en de To Do’s van de diverse project medewerkers. JIRA, een cloud oplossing, biedt iedereen in het project direct inzicht in welke zaken er nog open staan, wat de status is en wie er wanneer aan gaat werken.

Confluence is de cloud oplossing waarin u de volledige project documentatie en alle project informatie kunt beheren en delen. Dit gebeurt op een centrale plaats welke door iedereen binnen het project is te benaderen.

De hierboven beschreven hulpmiddelen worden ook gebruikt door Redfaire en Full Speed Systems wanneer zij betrokken zijn bij projecten binnen Redfaire International.

 

Deel deze informatie

Twitter Linkedin