Support

Ondersteuning in het operationeel houden van uw JD Edwards ERP-systeem

Om u als bedrijf te ondersteunen in het operationeel houden van uw JD Edwards ERP-systeem, zodat vitale bedrijfsprocessen blijven draaien, heeft Cadran haar services uitgebreid met de Cadran Supportdesk.

Wij bieden de volgende services via onze Supportdesk die u op basis van de behoefte van uw organisatie kunt inzetten:

  • incidenten beheer en afhandeling; zowel op functioneel, technisch als CNC gebied
  • preventief beheer en monitoring op CNC-gebied
  • remote software development (niet-project gestuurd, kort durend)

Met Cadran heeft u één aanspreekpunt voor uw gehele JD Edwards support.

Incidenten beheer en afhandeling

Indien er in uw systeem een onverwachte storing optreedt, meldt u dit bij de Cadran Supportdesk. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur via de daarvoor ingerichte incident management applicatie. Hiermee is registratie en opvolging van uw probleem verzekerd. De medewerkers van de Cadran Supportdesk gaan vervolgens met uw probleem aan de gang. De urgentie van uw probleem bepaalt de reactiesnelheid en toegewezen capaciteit en worden conform de afgesproken Service Level Agreement (SLA) opgepakt. Via het web kunt u de voortgang volgen.

Preventief beheer en monitoring (CNC-beheer)

Wanneer u uw systemen wilt monitoren en beheren op CNC-gebied, kunt u dat door Cadran laten uitvoeren.

De CNC medewerkers van de Cadran Supportdesk loggen periodiek in op uw systeem en controleren op vooraf gedefinieerde onderwerpen of uw systeem nog optimaal functioneert. Met behulp van de Server Manager Tool van Oracle is het mogelijk uw systeem continue te monitoren. Eventuele incidenten of dreigende verstoringen worden gemeld. Indien u uw incidentenbeheer heeft ondergebracht bij Cadran, zal het incident ook daar worden aangemeld. U beslist zelfover de aanpak en planning daarvan. Onder de noemer van preventief beheer valt bijvoorbeeld ook het aanmaken van nieuwe EnterpriseOne-gebruikers en het bouwen van packages.

Remote software development

Soms is meer nodig dan de standaard functionaliteit binnen de software. Dan ziet u graag dat uw systeem vakkundig en optimaal wordt aangepast. Cadran doet dit onder andere door het ontwikkelen van aanvullende functionaliteit en het aanpassen van de standaard functionaliteit conform uw wensen. Heeft u vraag naar development capaciteit voor een kleine klus, dat geen onderdeel uitmaakt van een project, dan kunt u dit laten uitvoeren door de Cadran Supportdesk.

Rapportages en overleg / Voortgang

Belangrijk is dat u op de hoogte blijft van de voortgang. Vanuit Cadran vindt er periodieke communicatie plaats over: incidenten, verloop en duur van de behandeling, aangereikte oplossing en het resultaat van aangereikte oplossing. Uiteraard heeft u zelf de mogelijk via de supportdesk software op de hoogte te blijven.

 

Deel deze informatie

Twitter Linkedin