Fast Closing voor JD Edwards ERP | Download nu de brochure Fast Closing voor JD Edwards ERP | Download nu de brochure

Uw uitdaging
De maand- en jaarafsluiting brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Bedrijven missen vaak duidelijke sluitingsroutines, opgehoopte fouten moeten vaak worden opgelost tijdens de afsluiting, foutmeldingen ontstaan in verschillende plaatsen en het sluitingsproces is niet eenvoudig te volgen.

Onze oplossing
Fast Closing: Een tool die u ondersteunt bij het maand- en jaarafsluitingsproces. Versnel en stroomlijn de financiële afsluitingscyclus en maak middelen vrij. Met Fast Closing kunt u eenvoudig de voortgang van het afsluitingsproces volgen en heeft u grip op het aantal gevonden fouten en de ondernomen acties.

Brochure
Download de brochure en ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van Fast Closing voor JD Edwards. In deze brochure leest u meer over:

  • Hoe u de maand- en jaarafsluiting kunt versnellen en stroomlijnen
  • Analyseren van fouten via één berichtencentrum
  • Fouten oplossen door middel van correctie buttons
  • Voortgang volgen met visuele dashboards

Download: Brochure Fast Closing voor JD Edwards

Om dit bestand te downloaden dient u de gegevens hieronder in te vullen.

    Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In dit kader vragen wij uw toestemming voor het versturen van:

    uitnodigingen voor webinars en evenementenrelevante product informatie over uw ERP-systeem