Gevolgen cloud computing voor de ERP-softwaremarkt Gevolgen cloud computing voor de ERP-softwaremarkt

Gedurende de periode september 2015 tot en met januari 2016 is er in opdracht van Cadran Consultancy onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van cloud computing voor de ERP-softwaremarkt. Informatie voor dit onderzoek is verkregen door middel van literatuuronderzoek, bijna 30 diepte-interviews met experts en een enquête onder 185 CEO’s, CFO’s en CIO’s en verwante decision makers binnen de industrie en groothandel in Nederland.

Tijdens dit onderzoek is o.a. inzicht verkregen in de onderstaande onderwerpen:

  • Algemene trends en ontwikkelingen die de ERP-softwaremarkt beïnvloeden
  • De kenmerken van de afnemers van ERP-software
  • De kenmerken van de leveranciers van ERP-software
  • De voordelen en nadelen van on-premise, private cloud en public cloud ERP-software
  • De adoptie van cloud ERP-software in de huidige situatie
  • De verwachte adoptie van cloud ERP-software de komende jaren

Heeft u na het lezen van het rapport nog vragen? Neemt u dan contact op met Ruben van der Drift via e-mail of bel naar 033-2471599.

Download: Trends voor cloud ERP-software

Om dit bestand te downloaden dient u de gegevens hieronder in te vullen.

    Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In dit kader vragen wij uw toestemming voor het versturen van:

    uitnodigingen voor webinars en evenementenrelevante product informatie over uw ERP-systeem