Report: the outlook for Wholesalers in 2017 Report: the outlook for Wholesalers in 2017

MDM report – The Outlook for Wholesale Distribution in 2017. A survey of key business objectives and challenges facing wholesale distribution companies.

Download: Report: the outlook for Wholesalers in 2017

Om dit bestand te downloaden dient u de gegevens hieronder in te vullen.

    Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In dit kader vragen wij uw toestemming voor het versturen van:

    uitnodigingen voor webinars en evenementenrelevante product informatie over uw ERP-systeem