Whitepaper Advanced Analytics with Tableau - Cadran Consultancy Whitepaper Advanced Analytics with Tableau - Cadran Consultancy

Tableau streeft ernaar toegankelijk te zijn voor een groot deel van de organisatie, waarbij de hoeveelheid mensen die “kunnen” dichterbij de hoeveelheid mensen die “willen” komt. In veel Business Intelligence tools is de technische bekwaamheid vaak de drempel om tot echt geavanceerde analyses en inzichten te komen.

In dit whitepaper wordt een vijftal geavanceerde technieken beschreven, die voor een niet-technische data-analist beschikbaar zijn.

  1. Groepen en verzamelingen
  2. Wat nou als?
  3. Slimme berekeningen
  4. Voorspellende analyses
  5. Integratie met geavanceerde tools

 

Download: Whitepaper Advanced Analytics with Tableau

Om dit bestand te downloaden dient u de gegevens hieronder in te vullen.

    Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In dit kader vragen wij uw toestemming voor het versturen van:

    uitnodigingen voor webinars en evenementenrelevante product informatie over uw ERP-systeem