JD Edwards ERP Referentie | Bravilor Bonamat | Cadran JD Edwards ERP Referentie | Bravilor Bonamat | Cadran
jd-edwards-erp-reference-bravilor

Referentie case: Bravilor Bonamat implementeert JD Edwards ERP

bravilor-bonamat-cadran-software-oracle-referentie

Bravilor Bonamat verbetert productieproces met draadloos scansysteem

Bravilor Bonamat beschikt over een complex productieproces, waarbij het voorraadbeheer erg arbeidsintensief en foutgevoelig is. “Dankzij het automatiseren van dat proces met Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen, wordt de voorraad gescand en opgeslagen in databases. De statistische informatie die daaruit voortvloeit gebruiken we om beter grip op de supply chain te krijgen en de efficiency te verbeteren.” Aldus Jeroen Kok, IT manager, Bravilor Bonamat.

Bravilor Bonamat is een Nederlands familiebedrijf dat 61 jaar geleden is opgericht. Bravilor houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van drankbereidingssystemen. De nadruk ligt hierbij op apparatuur voor warme dranken zoals, koffie en thee. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerhugowaard, waar ook de productie plaatsvindt. Wereldwijde verkoop vindt plaats via acht Europese filialen en een wijdvertakt distributienetwerk.

Bravilor staat voor diverse uitdagingen; het aantal productlijnen is vergroot, de klanten vroegen om formelere en preciezere details. De voorraden waren te groot. De bestaande informatiesystemen waren niet langer in staat de juiste informatie aan de business te leveren. De status van de voorraden, zoals aantallen, locatie en productsoort werden veelal met de hand bijgehouden, waardoor voorraadverschillen en administratieve rompslomp de boventoon voerden. Om een betere grip op de supply chain te krijgen en de efficiency te verhogen had Bravilor een gebruiksvriendelijk, flexibel en geïntegreerd ERP-systeem nodig. Hiervoor startte Bravilor een selectietraject, dat in totaal één jaar in beslag heeft genomen. Nadat ze hadden gekozen voor JD Edwards EnterpriseOne voor procesautomatisering, scanning en dataverzameling, kwam Cadran als implementatiepartner in beeld.

De keuze voor Oracle

JD Edwards EnterpriseOne was een keuze voor flexibiliteit en efficiency. Kok: “In de nieuwe situatie is het hele proces geautomatiseerd en hoeft de voorraad niet meer met de hand te worden bijgehouden. Met het nieuwe systeem wordt de voorraad gescand en de dataopgeslagen in databases. Zo wordt het hele proces aangestuurd en bijgehouden. Daardoor beschikken wij over specifieke informatie van de verschillende datastromen zoals ‘slow movers’ en ‘fast movers’ en kunnen we beter sturen op het voorraadbeheer. Ook kan vanuit de productielijnen naar elke werkplek een gereedmelding doorgegeven worden vanuit het systeem zodra een onderdeel klaar is. De klant kan daardoor ook precies op de hoogte worden gesteld van de leveringsdatum en het transportbedrijf kan met deze informatie een hele efficiënte planning maken. Daarnaast is het systeem platformonafhankelijk. Dit betekent dat het onder elke server kan worden ondergebracht. De kosten die we hiermee besparen zijn aanzienlijk. Ook kan via het web vanaf elke locatie worden ingelogd. Met het systeem kunnen we medewerkers efficiënter inzetten en beter grip krijgen op de supply chain.”

Resultaten

Het met JD Edwards geïntegreerde barcodescanningsysteem ondersteunt de ontvangst van goederen, de kwaliteit van de registratie en zorgt voor naadloze aansluiting met de werkvloer. Daarnaast is het op basis van serienummers nu volledig inzichtelijk waar de producten zich bevinden in het proces (traceability). Nauwkeurige, real-time en gedetailleerde business en managementinformatie zijn hierdoor te allen tijde beschikbaar.

Waarom Cadran?

Bravilor koos voor een geïntegreerd systeem van Oracle vanwege de flexibiliteit en platformonafhankelijkheid. Kok: “Oracle beschikt over kennis, kwaliteit en ervaring op het gebied van automatische dataselectie-oplossingen voor industriële bedrijven. Bij Oracle businesspartner Cadran hadden we meteen een goed gevoel. Cadran is bekend met onze branche en heeft de juiste kennis van JD Edwards techniek en -functionaliteit. Als referentie hebben we diverse klanten van Cadran bezocht voordat de uiteindelijke keuze werd gemaakt. Daarnaast is het ook prettig voor de samenwerking dat de consultants bij ons in de buurt zitten.”

Implementatieproces

Bravilor is een familiebedrijf waar veel medewerkers al langere tijd werken. De grootste uitdaging was om mensen kritisch naar hun werk te laten kijken en zodoende het veranderingsproces in beweging te brengen. In het traject is een kernteam van Bravilormedewerkers gevormd die continu betrokken zijn geweest bij de analyse en de configuratie. Zij hebben steeds de updates getest. Door verandering van werkprocessen en volledige automatisering zijn de rollen van de medewerkers veranderd. Het systeem is ‘Big Bang’ in gebruik genomen. Voordeel is dat JD Edwards in het gebruik overeenkomt met het vorige systeem, zodat de medewerkers er snel mee leerden omgaan. Op dit moment is Bravilor bezig om alle verkoopkantoren in Europa te voorzien van JD Edwards. Inmiddels heeft Cadran het systeem geïmplementeerd en dient het als basis voor de uitrol naar vestigingen buiten Nederland. Kok: “Een complex project, maar door de goede samenwerking met Cadran hebben we daar alle vertrouwen in.”

Voordelen:

• Eén geïntegreerd pakket
• Integrale digitale gegevens voor het gehele industriële proces
• Flexibele raadpleging door brede beschikbaarheid van informatie via het web
• Vergroting efficiency door voorraadscanning en automatische opslag in databases
• Beschikbaarheid statistische informatie over de verschillende datastromen waardoor Bravilor de voorraad beter kan beheren
• Aantal medewerkers is gedaald
• Omzet en winst zijn toegenomen

“We scannen nu de voorraad en slaan voorraadgerelateerde informatie op in een database. Onze gegevens zijn nauwkeuriger en we hebben er sneller toegang toe. We kunnen ook gemakkelijker ‘langzaamlopers’ en ‘snellopers’ identificeren, waardoor we beter in staat zijn om onze voorraad en onze andere middelen te beheren. ” – Jeroen Kok, IT Manager Bravilor Bonamat

Bart Dix

Interesse in JD Edwards ERP voor uw bedrijf?

Wilt u meer weten over Oracle JD Edwards ERP? Neem contact op met Bart Dix en ontdek de eindeloze mogelijkheden voor uw bedrijf.