Case: Comfoor implementeert NetSuite | Cadran Consultancy Case: Comfoor implementeert NetSuite | Cadran Consultancy
Comfoor

Comfoor klaar voor de toekomst met NetSuite

netsuite-erp-comfoor-referent

De fanatieke festivalbezoeker, de oudere met gehoorverlies, de medewerker in de lawaaierige industriële omgeving; allemaal maken zij gebruik van de innovatieve producten van Comfoor. Een competitieve markt, waarin een sterk ERP-systeem essentieel is voor een goede ontwikkeling. Comfoor koos voor Oracle NetSuite ERP. Ontdek hoe Comfoor tot deze keuze kwam en welke voordelen het bedrijf in de samenwerking met Cadran ervaart.

Over Comfoor

Comfoor B.V. ontwikkelt, produceert en levert al ruim 30 jaar, wereldwijd, innovatieve topproducten op het gebied van gehoorbescherming en gehoorverbetering. Comfoor maakt – als pionier op dit gebied – al ruim 16 jaar gebruik van digitale 3D-printtechnieken. Daarnaast beschikken ze over state-of-the-art apparatuur. Hierdoor leveren ze klanten altijd verfijnde en kwalitatieve gehoorproducten.

Markt

De producten van Comfoor worden internationaal verkocht aan diverse markten: audiologie, industrie, PBM en de grotere retailbedrijven. Comfoor maakt onderscheid tussen standaardproducten – met als bekendste merk Pluggerz – en maatwerkproducten.

Volgens Comfoor CEO Peter-Paul van Leeuwen is er stevige concurrentie: “In onze markt is al jaren een consolidatieslag en internationalisatie gaande. Door deze professionalisering is er een steeds grotere behoefte aan een meer procesmatige, kwalitatievere en snellere manier van werken en leveren. Daar zijn wij traditioneel sterk in, maar om dat proces goed voor elkaar te krijgen heb je wel een goede ondersteuning van je ERP nodig. Onze klanten stellen hier hoge eisen aan, maar wijzelf ook. Een sterk ERP-systeem is essentieel om je goed te ontwikkelen in een competitieve markt.”

 

Proces

Voor een oorstukje op maat wordt er door de audicien eerst een afdruk van het oor gemaakt. Een ingenieus logistiek netwerk zorgt voor een overnight verzending naar de productielocatie van Comfoor. Van de afdruk wordt vervolgens een digitaal bestand gemaakt dat met 3D-printing wordt omgezet naar een product. De afwerking gebeurt met de hand.

Al sinds 2004 maakt Comfoor gebruik van 3D-printing. Dit proces is sindsdien steeds verder verfijnd en doorontwikkeld, waarbij de meest geavanceerde software, scanners en state-of-the-art 3D printers worden gebruikt.

Comfoor kent drie business units. Dit betekent drie verschillende takken van sport onder één dak en daarmee dus ook meerdere processen die door elkaar heen lopen. Voorheen werden negen verschillende systemen gebruikt. Manager Finance and Shared Services, Frank Winkelhorst vertelt hierover: “De bestaande processen hebben we eerst geanalyseerd en verbeterd. Vervolgens hebben we de specificaties vastgesteld en in een blauwdruk vastgelegd. Daarmee zijn we de markt opgegaan, op zoek naar een partner voor een nieuw ERP-systeem. Bestaande systemen wilden we zoveel mogelijk integreren in één systeem. Immers, schaalvergroting is een heel elementair onderdeel bij Comfoor. Bij alle stappen die we maken kijken we naar de mogelijkheden om te groeien, ook internationaal. Denk hierbij aan meerdere talen bijvoorbeeld. Met deze blik kijken we ook naar ons ERP: dit moet schaalbaar zijn voor de toekomst.”

Eisen

De belangrijkste eis voor een nieuw ERP-systeem voor de werkzaamheden binnen Comfoor was dat het één pakket zou zijn. Eén systeem en één platform. Daarnaast moest het een modern systeem zijn dat schaalbaar was. Een systeem dat kan meebewegen met de innovatie en groei van Comfoor. Comfoor wil klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Frank Winkelhorst: “Wij zien NetSuite echt als een platform. Een platform dat doorlopend in ontwikkeling is en verbeteringen kan aanbrengen waar nodig. En waarmee het mogelijk is om onze processen erop aan te laten haken. Dat maakt het in alle gevallen toekomstproof en toekomstbestendig.”

Binnen het platform is gekozen voor een tweedeling. Enerzijds het ERP van Comfoor, waar het bedrijf op draait. Anderzijds het externe deel, waar de klant naar kijkt. Klanten – zoals de audiciens die samenwerken met Comfoor – kunnen in het portaal een bestelling plaatsen en configureren. Op dat moment krijgt Comfoor een melding dat deze order wordt geplaatst. De klant stuurt de afdruk van het oor naar Comfoor voor vervaardiging. Vervolgens vinden alle productiestappen plaats binnen Netsuite: van de ontvangstbevestiging tot het uitleveren. In de tussentijd kan de klant in de portal de status van de order, facturen en andere informatie terugzien.

Samenwerking

De samenwerking tussen Cadran en Comfoor is gebaseerd op vertrouwen en gemeenschappelijke waarden. Peter-Paul van Leeuwen: “Onze key-users en de projectgroep van Cadran hebben een zeer intensieve, maar prettige samenwerking gehad. Wij hebben kritische mensen in huis die veel vragen en het proces nauw in de gaten houden, om zo het beste te kunnen leveren aan onze klanten. In Cadran hebben we een goede partner gehad die dit begreep en waarmee we konden klankborden. De ambitie die Cadran uitstraalt, de mensen die bij het project betrokken waren en het gevoel dat we daarbij hadden gaf ons het vertrouwen om voor Cadran te kiezen als onze partner voor de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. Daarbij konden we goede afspraken maken over het verloop van het traject en de ondersteuning die we daarbij zouden krijgen.

Ook hun innovativiteit sluit erg aan bij Comfoor. Netsuite was nieuw voor Cadran, maar zij lieten sterk blijken veel vertrouwen te hebben in het systeem. Omdat wij een innovatief bedrijf zijn en vertrouwen hadden in het inzicht van Cadran, durfden wij dit gezamenlijke avontuur aan te gaan.”

Winst

De belangrijkste winst van het systeem zit volgens Comfoor in de beheersbaarheid en stabiliteit, maar nog meer in de integratie. Inzichten worden beter, omdat er veel meer data beschikbaar is.

“Er is nu zogezegd één versie van de waarheid”, vertelt Peter-Paul van Leeuwen. “Het in control zijn over het bedrijf is echt een enorme win.”

Frank Winkelhorst: “Een platform dat draait in de cloud maakt het allemaal een stuk overzichtelijker en een stuk beter beheersbaar. Een ander voordeel is dat er geen hardwarematige aspecten zijn en er dus allerlei beheerskosten wegvallen. Voor onze klanten zit de winst er met name in dat er doorlopend inzicht is in het proces. Klanten kunnen te allen tijde zien waar een product zich bevindt en wat de status van de order is.

Toekomst

Frank Winkelhorst: “Als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik dat alles mogelijk is: het platform is flexibel en maakbaar. Met de kennis van Cadran kunnen we in de toekomst nog veel bereiken.

We hebben een mooie basis gelegd en blijven de komende jaren verder automatiseren”, zegt Peter-Paul van Leeuwen. “Dit is een constant proces, een ERP is nooit af. We blijven daarbij gebruik maken van de kennis en expertise van de mensen van Cadran.


Marcel van Es

Interesse in NetSuite ERP?

Wilt u meer weten over NetSuite ERP? Neem contact op met Marcel van Es en ontdek de eindeloze mogelijkheden voor uw bedrijf.