Data Quality Director | Altijd de juiste (stam)data! | JD Edwards Data Quality Director | Altijd de juiste (stam)data! | JD Edwards
big-data-business-intelligence

Economische teruggang? Blijf competitief met de juiste (stam)data!

Niet piepend en krakend, maar met een enorme kracht kwam de economie in de afgelopen weken tot stilstand. Geplande orders werden gecanceld, voorraden liepen op, productielijnen en zelfs hele fabrieken werden stil gelegd. Omdat de vraag er niet meer was!

Vervuiling van data

Al deze plotselinge vraag- en aanbodveranderingen hebben een enorme impact op de wereldwijde supply chain. En daarmee ook op de inkoop-, voorraad- en verkooppositie van jouw bedrijf. Het cancelen van inkopen, terugdraaien van reeds verkochte en gealloceerde voorraad en het langer opslaan van halffabricaten leidt bij veel bedrijven tot vervuiling van de data in de systemen, vaak als gevolg van onjuiste stamdata in JD Edwards.

Welk product is nu het oudste op voorraad? Mag een deellevering nog wel uit dit lot worden gehaald? Welke grondstoffen of materialen zijn verwerkt in het halffabricaat en hoe lang is dat houdbaar?

DQD is de oplossing voor een compleet en accuraat stamdata-bestand

De antwoorden op al deze vragen zijn te geven met een compleet en accuraat stamdata-bestand. De tijdelijke vermindering van de capaciteit is bij uitstek het moment om de stamdata te analyseren, te corrigeren en te verbeteren!

Data Quality Director (DQD) van Cadran Consultancy is een zeer efficiënte en gebruikersvriendelijke tool om de stamdata te analyseren en zelfs automatisch te corrigeren. Naast stamdata kan DQD ook fouten opsporen als gevolg van verkeerde invoer van bijvoorbeeld verkooprecords of elke andere transactie. De business rules bepaal je zelf, met DQD spoor je ze op en corrigeer je ze (al dan niet automatisch) op een gecontroleerde en traceerbare wijze.

Meer weten?