Oracle JD Edwards implementatie

Gericht op uw business benefits, scope, tijd, budget, kwaliteit en risico’s, zorgen wij voor een succesvolle JD Edwards ERP-implementatie.

Over Oracle JD Edwards implementatie

De implementatiemethode voor Oracle JD Edwards ERP is erop gericht kennis gedurende de implementatie zoveel mogelijk bij uw medewerkers te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door uw medewerkers vroegtijdig te trainen en actief te betrekken bij het daadwerkelijk inrichten van het systeem. Onze consultants staan uw medewerkers hierbij gedurende het gehele project als een ervaren coach terzijde. Als u ervoor kiest veranderingen in uw processen ook na de go live zelfstandig uit te kunnen voeren, dan is een goede kennis en begrip van de mogelijkheden van Oracle JD Edwards voor uw medewerkers van groot belang. Om deze methode van implementeren op gestructureerde wijze te laten verlopen zijn verschillende fasen te onderscheiden:

  • Pre-implementatie
  • Oracle JD Edwards training
  • Analyse
  • Configuratie
  • Go live

Neem contact met ons op!

Meer over Oracle JD Edwards implementatie

Oracle JD Edwards Pre-implementatie

In deze fase worden de grenzen van het project samen met uw kerngebruikers afgebakend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard templates, waarmee snel een beeld van het project wordt gekregen. Met een risicoanalyse worden snel de ‘gevoelige plekken’ binnen het project blootgelegd, zodat die tijdig kunnen worden weggenomen. Samen met uw projectleider wordt een gedetailleerd projectplan opgesteld inclusief tijdsplanning.