How to use ERP data for Treasury & Efficiency Analysis How to use ERP data for Treasury & Efficiency Analysis
JD-Edwards-Treasury

How to use JD Edwards data for Treasury & Efficiency Analysis

Welke ERP-gegevens kunt u gebruiken voor treasury management en hoe kunt u deze gegevens structureren ter ondersteuning van uw treasury-actitviteiten?

Treasury en supply chain activiteiten vullen elkaar aan. Immers de treasury-afdeling transformeert supply chain-gegevens uit het ERP-systeem in waardevolle informatie. Gebruikelijke treasury-overzichten zoals liquiditeitsprognoses en cash flow helpen bij het optimaliseren van uw werkkapitaal.

Lees meer in dit Cadran artikel (in Engels) over de impact van werkkapitaal-management op het P2P -en O2C-proces.

Download Artikel