Blog - Op weg naar Cloud ERP Blog - Op weg naar Cloud ERP
erp-cloud

De weg naar Cloud ERP (deel 1 van 2)

In de wereld van de Enterprise Resource Planning (ERP) software vinden grote veranderingen plaats. De overname van NetSuite door Oracle, de ontwikkelingen op het gebied van IoT en, natuurlijk, de verschuiving naar de cloud. In deze blog belicht ik de belangrijkste resultaten uit een onderzoek dat ik onlangs heb uitgevoerd, met als doel de impact van cloud op de ERP softwaremarkt in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een enquête onder bijna 200 C-level decision makers binnen de maakindustrie en bij groothandels, desk research en maar liefst 30 diepte-interviews.

Laten we beginnen met enkele citaten uit het onderzoek om inzicht te geven in wat er speelt in de markt. Deze citaten geven de onzekerheid, risico’s en kansen weer waarmee ERP leveranciers, klanten en andere stakeholders op dit moment te maken hebben.

  • “Momenteel bevinden we ons in een enorme transitie van on-premise naar cloud.” – Salesmanager bij één van ’s werelds grootste ERP leveranciers
  • “De adoptie van private cloud ERP is relatief hoog en groeit nog steeds.” – Vice President bij een grote speler op het gebied van ERP software
  • “De adoptie van public cloud ERP is momenteel vooral hoog bij kleine bedrijven met relatief eenvoudige, standaard bedrijfsprocessen.” – ERP expert bij een prestigieus ERP consultancybedrijf
  • “De adoptie van public cloud non-ERP applicaties zoals CRM en HRM is al extreem hoog in vergelijking met ERP applicaties.” – Business Operations Manager bij een marktleider in hosting
  • “De adoptie van public cloud ERP zal de komende tijd nog erg laag zijn bij bedrijven binnen de maakindustrie, bouw en bij groothandels, doordat een upgrade elke 6-9 maanden een te grote impact heeft op deze organisaties.” CEO bij een reseller van een softwaregigant
  • “Er bevinden zich nog veel hindernissen op de weg naar public cloud ERP; maatwerk, integratie en beveiliging zijn slechts een aantal voorbeelden.” – ICT manager bij een Nederlandse multinational
  • “Uiteindelijk zullen nagenoeg alle bedrijven die gebruikmaken van ERP public cloud ERP gebruiken.” – Professor Computerwetenschappen

ERP-gebruikers, ERP-consultancybedrijven, ERP-implementatiepartners, ERP-hostingbedrijven en ERP-leveranciers; ze hebben allemaal hun eigen kijk op cloud computing. Een analyse van deze verschillende inzichten helpt ons te begrijpen waar de markt heengaat. Bent u benieuwd? Lees gauw verder…

Cloud verandert het IT-landschap

Het lijkt erop dat we ons in een grote transitie bevinden van on-premise naar cloud. Oracle, SAP en Microsoft zijn al tijden marktleider op het gebied van ERP. De laatste decennia vonden regelmatig fusies en overnames plaats, maar deze giganten overleefden. Echter, technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe kansen voor zowel traditionele ERP-leveranciers als nieuwe markttoetreders. Cloud geldt als katalysator voor verandering in het IT-landschap en leidt tot kansen én bedreigingen voor alle stakeholders.

Bijna alle traditionele leveranciers focussen, in meer en minder mate, op cloudapplicaties. Ze leveren bestaande software of totaal nieuwe software als private cloud ERP of public cloud ERP. Oorspronkelijk on-premise oplossingen zoals Oracle JD Edwards, Microsoft Axapta en SAP zijn bijvoorbeeld beschikbaar in een private cloud terwijl Oracle ERP Cloud, SAP S/4 HANA en Microsoft Dynamics NAV Cloud voorbeelden zijn van public cloud ERP-oplossingen. Daarnaast zijn er partijen die zich vanaf het begin bezighouden met cloud, zoals NetSuite en Plex. De opkomst van cloud ERP heeft al voor veranderingen op de ERP-softwaremarkt gezorgd en deze trend zal de komende tijd doorzetten. Alle spelers op de markt kunnen er niet omheen dat de opkomst van cloud grote gevolgen heeft. De wisselwerking tussen vraag en aanbod van cloud software zorgt ervoor dat ze worden gedwongen te anticiperen.

De huidige adoptie van cloud ERP

Bevinden we ons in een overgang van on-premise naar cloud? Volgens het enquêteonderzoek dat is afgenomen binnen de maakindustrie en bij groothandels in Nederland is de huidige adoptie van private cloud ERP relatief hoog en de adoptie van public cloud ERP relatief laag. Hoewel er een klein verschil is tussen de adoptie bij de verschillende branches is het verschil tussen private cloud en public cloud overduidelijk.

Adoptie Cloud ERP-software

Adoptie Cloud ERP-software

De vraag naar private cloud ERP groeit al jaren en deze trend lijkt door te zetten. Bedrijven die ERP gebruiken, lijken private cloud ERP te beschouwen als een optie met de voordelen van outsourcing, maar minder nadelen en risico’s dan public cloud. Zowel de interviewuitkomsten als de uitkomsten van het enquêteonderzoek geven deze conclusie. De adoptie van public cloud randapplicaties zoals CRM, HRM en BI is erg hoog omdat deze applicaties worden gezien als minder complex en minder risicovol om over te zetten naar de cloud. Een belangrijke vraag is echter: waarom loopt de adoptie van public cloud ERP achter ten opzichte van private cloud en on-premise? Wat zijn precies de nadelen en risico’s waarover de markt zich zorgen maakt en zijn deze zorgen terecht? De huidige adoptie zou wel eens niet zo belangrijk kunnen zijn aangezien technologische ontwikkelingen snel kunnen gaan. In mijn tweede blog, binnenkort gepubliceerd, leest u hier meer over.

Auteur: Ruben van der Drift, Cadran Consultancy