Blog: Business Intelligence in productiebedrijven Blog: Business Intelligence in productiebedrijven
manufacturing-bi-business-intelligence

Blog BI in Manufacturing: “Hoe maakt u het?”

De vraag “Hoe maakt u het?” kan steevast beantwoord worden met: “Dat zeg ik niet, want anders maakt u het na.”

De geheimen van uw productieproces zijn uw concurrentievoordeel. Een ander belangrijk concurrentievoordeel is te vinden in de manier waarop het productieproces wordt gestuurd en geoptimaliseerd. Hiervoor kan Oracle Business Intelligence (BI) een heel belangrijk gereedschap zijn. Onder het motto “meten is weten” kan informatie uit de Manufacturing Modules van Oracle JD Edwards op de dashboards van Oracle BI worden getoond en helpen alerts de excepties te signaleren, waardoor het productieproces verbeterd kan worden. Het belangrijkste doel hiervan is om tot een effici├źntere en dus goedkopere en/of kwalitatief betere productie te komen. Dat dit door de hele keten van vraag en aanbod zijn effect zal hebben, mag gerust een open deur worden genoemd. Aanhakend op de blog: in 5 stappen naar Business Intelligence in Manufacturing, doe ik hier een greep uit het dagelijkse leven. Aan de hand van een vijftal praktijkvoorbeelden in Oracle BI  wil ik graag uw inspiratie prikkelen voor mogelijke toepassingen.

1: Grondstoffenpositie

Om de productielijnen effici├źnt in beweging te houden, is goed inzicht nodig in de positie van grondstoffen. Hiervoor zullen inkoopcontracten met leveranciers bestaan. Oracle Business Intelligence geeft inzicht in hoeverre deze inkoopcontracten ook werkelijk met inkooporders worden gerealiseerd en in hoeverre de dekkingsgraad hiervan aansluit op de werkelijke behoefte van het fabricageproces. Dit wordt afgezet tegen de werkelijke consumptie en in combinatie met de juiste analyses op de forecasting kan tijdig bijgestuurd worden.

2: Vrachtwagens op het terrein

Dankzij dashboards en analyses in Oracle Business Intelligence wordt inzicht verkregen in de tijden dat vrachtwagens op het terrein aankomen, weer vertrekken en hoe lang ze op het terrein verblijven. Op deze manier kan de belasting van het laden en lossen effici├źnt over de dag worden verdeeld. Daarnaast kunnen goede afspraken met leveranciers en transporteurs worden gemaakt. Dankzij analyses uit Oracle Business Intelligence kunnen deze afspraken op naleving in de gaten worden gehouden en zijn mogelijke bonus-malus-afspraken te volgen. Dit vereist uiteraard dat deze informatie in Oracle JD Edwards wordt vastgelegd. Een koppeling (via web-services) met de weegbrug op het terrein kan dit mogelijk maken.

3: Planning

Het plannen van de productie is een complex bedrijfsvraagstuk. Hoe sluit je zo naadloos mogelijk aan op vraag en aanbod? Door inzichten in vraag (verkooporders), aanbod (inkoop- en werkorders) en verwachting (diverse forecasting-modellen) te combineren, is Oracle Business Intelligence in staat om de juiste informatie te verstrekken voor de planning en hier snel en accuraat op bij te sturen.

4: Servicegraad

Via de relatie tussen eindproduct en grondstof (de Bill of Material) kan Oracle Business Intelligence  – bijvoorbeeld indien problemen met de levering van grondstoffen zich voordoen – direct de effecten hiervan op verkooporders inzichtelijk maken. De verkoopafdeling kan direct met klanten communiceren over de gevolgen hiervan. Bij deze verstorende issues is een goede service en informatieverstrekking naar de klant van groot belang.

5: Kwaliteit

Wanneer naast Oracle JD Edwards ook het laboratoriumsysteem (LIMS) in Oracle Business Intelligence wordt ontsloten, gaat een wereld aan mogelijkheden open. Het tijdig en afdoende verkrijgen van grondstoffen voor het fabricageproces is ├ę├ęn. Het waarborgen en garanderen van de kwaliteit van de grondstoffen, die de productie ingaan, maar ook de partijen gereed product, die er uitkomen, kan alleen door meten worden bereikt. Oracle Business Intelligence kan signalen afgeven op significante vermindering of juist verbetering van de kwaliteit met bijvoorbeeld vergelijkingen met voorgaande periodes. Hierdoor kan steeds gezocht worden naar de juiste leverancier voor de beste grondstoffen en naar verbeteringen in de fabriek om eindproducten van hoge kwaliteit te blijven produceren.

Deze vijf voorbeelden komen uit gerealiseerde implementaties van Oracle Business Intelligence op Oracle JD Edwards bij productiebedrijven die beide applicaties bedrijfsbreed toepassen. En daar een groot concurrentievoordeel bij hebben!

Ik zie uw ervaringen en reacties graag tegemoet.